‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ in de Rijksbegroting

De Eerste Kamer debatteerde over de eerste begroting van het kabinet, tijdens de laatste Algemene Financiële Beschouwingen van de huidige Eerste Kamer en van de woordvoerder van D66, senator Joris Backer. Eerste Kamerlid Joris Backer toetste de Rijksbegroting aan het motto van het regeerakkoord: ‘Omzien naar elkaar, vooruitzien naar de toekomst’. Namens D66 vroeg hij de regering om zorg te dragen voor toekomstgerichte en toekomstbestendige overheidsfinanciën.

Beeld: Jeroen van der Meyde/Eerste Kamer

Nu en in de toekomst

In deze uitzonderlijke tijden ondersteunt de regering de minst weerbaren het meest. Dat doet het kabinet met een buitengewoon groot pakket aan incidentele en structurele koopkrachtmaatregelen en ingrepen in de energiemarkt. Toch zijn er nog ruim 500 duizend gezinnen met betalingsproblemen. En dat aantal loopt op als de gasprijs oploopt. Senator Backer vroeg de regering naar de mogelijkheden om huishoudens, kleine ondernemers en zelfstandigen extra te ondersteunen.

Ook in tijden van crisis moet de regering de toekomst niet uit het oog verliezen. Met structurele investeringen in het onderwijs, in de rechtsstaat, in de cultuursector en in onze defensie, en de grote investeringsfondsen voor klimaat en landbouw, laat deze Miljoenennota een koerswijziging zien. Het geld is er: nu is het tijd om de plannen uit te voeren.

Brede welvaart en het patriarchaat

Backer: “Het is tijd om het patriarchaat uit de rijksbegroting te laten verdwijnen”. De effecten van genderongelijkheid op de nationale rekening zouden beter zichtbaar moeten worden. Senator Backer vroeg de minister hoe gender budgeting, het integreren van een genderperspectief in het maken, beoordelen en evalueren van een begroting, kon worden toegepast in de rijksbegroting. En wat Nederland kan leren van landen die al aan gender budgeting doen, zoals Canada.

D66 vindt het belangrijk dat er in de begroting oog is voor de welvaart van huidige én toekomstige generaties, hier en elders in de wereld. Naar aanleiding van een motie van Joris Backer deed het Centraal Planbureau onderzoek naar de voordelen van de Europese Unie voor Nederland. Uit het onderzoek bleek dat Nederland een van de landen is die het meest profiteert van de Europese interne markt. Senator Backer vroeg de minister om ook het tweede deel van de motie uit te laten voeren: een onderzoek naar het profijt voor welvaart in de brede zin. Daarnaast vindt D66 dat er eindelijk werk moet worden gemaakt van de brede welvaart als afwegingskader in de rijksbegroting.

Europa

Backer eindigde zijn bijdrage met steun voor de politieke en militaire bijstand aan Oekraïne. Hij bedankte alle Nederlanders die zich hebben ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. “In deze tijden van de oorlog, in deze ‘polycrisis’, hebben we, onder invloed van de externe dreiging en de niets ontziende wreedheid van de Russische invasie, beschietingen van burgerdoelen en oorlogsmisdaden, een onderlinge solidariteit weten te bereiken die ik in het afgelopen decennium niet eerder heb waargenomen. De aanleiding is droevig, de solidariteit is bemoedigend.”