Eerste Kamer neemt zes grondwetswijzigingen aan

Deze week heeft de Eerste Kamer met zes wijzigingen in de Grondwet ingestemd. Er komt onder andere een algemene bepaling in de Grondwet dat Nederland een democratische rechtsstaat is, een wijziging die voortkomt uit een motie van voormalig D66-Kamerlid Hans Engels. En voortaan kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen, stemmen voor de Eerste Kamer. Boris Dittrich sprak namens D66 en Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Recht op een eerlijk proces

Boris Dittrich begon zijn inbreng met het nieuwe artikel 17, het recht op een eerlijk proces. D66 vindt het recht op een eerlijk proces een van de pijlers van een goede rechtsstaat. Door het recht op een eerlijk proces te verankeren in de Grondwet wordt de rechtspositie van de burger versterkt. Senator Dittrich vroeg aan de minister of regelingen omtrent schadevergoedingen aan gedupeerde burgers voortaan openbaar kunnen worden gemaakt. Door dit in de openbaarheid te brengen kan de samenleving als geheel bovendien leren van gemaakte fouten.

Stemmen voor de Eerste Kamer vanuit het buitenland

Dittrich vertelde tijdens het debat over zijn eigen ervaringen met het wonen in andere landen. Mensen stapten op hem af wanneer er iets in Nederland gebeurde. “Als je als Nederlander in het buitenland woont, ben je als het ware een ambassadeur van je eigen land op intermenselijk niveau.” Deze Nederlanders kunnen op dit moment wel stemmen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement, maar niet voor de Provinciale Staten en daarmee niet voor de Eerste Kamer. Deze grondwetswijziging vormt een kiescollege waar Nederlanders in het buitenland op kunnen stemmen. Dit kiescollege brengt vervolgens een stem uit op de kandidaten voor de Senaat. Zo kan iedere Nederlander invloed uitoefenen op de samenstelling de Eerste Kamer. Senator Dittrich verzocht de minister om haar uiterste best te doen deze wijziging nog voor de komende Provinciale Statenverkiezingen, in maart 2023, door te voeren.

“Als je als Nederlander in het buitenland woont, ben je als het ware een ambassadeur van je eigen land op intermenselijk niveau”

Democratische rechtsstaat

Op initiatief van de motie-Engels (D66) uit 2012 wordt er een algemene bepaling opgenomen in de Grondwet. Daarin staat dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Deze algemene bepaling wordt voor artikel 1, het discriminatieverbod, neergezet. Zo wordt de algemene bepaling de ‘bril’ waardoor de rest van de Grondwet wordt gelezen. D66 ziet Grondwet als een levend document, dat verandert met de tijdsgeest. Senator Dittrich vroeg daarom of er nog andere veranderingen op de agenda staan. Specifiek vroeg hij of artikel 120 van de Grondwet, het verbod op het toetsen van wetten aan de Grondwet, zal worden aangepast. De minister heeft toegezegd nog voor het zomerreces hier een brief over te sturen naar de Kamer.