Vaste huurcontracten weer de norm

Tijdelijke verhuur brengt te veel onzekerheid voor huurders met zich mee. D66 stemt daarom voor het initiatiefwetsvoorstel van PvdA en de ChristenUnie dat van vaste huurcontracten weer de norm in plaats van de uitzondering maakt.

Beeld: Serge Ligtenberg/Eerste Kamer

Recht op wonen

D66 vindt dat tijdelijke verhuur te veel onzekerheid met zich meebrengt voor huurders. Het recht op wonen moet een uitgangspunt zijn van het Nederlandse woonbeleid. Door vaste huurcontracten weer de norm te maken, dragen we bij aan een betrouwbare en duurzame huisvesting. Huurders kunnen hierdoor met meer vertrouwen en stabiliteit hun dagelijks leven opbouwen, zonder de onzekerheid dat zij uit huis worden gezet.

Gelijkheid

Tijdens het debat heeft D66 vraagtekens gezet bij het amendement van CDA-Kamerlid Inge van Dijk. Dit amendement introduceert namelijk bepaalde uitzonderingscategorieën waarbij tijdelijke huurcontracten nog wel mogelijk zijn. Bijvoorbeeld voor huurders die niet uit Nederland komen, zoals buitenlandse studenten. D66 is kritisch op dit onderscheid tussen huurders, al bestaat dat nu ook. Paul van Meenen vroeg de initiatiefnemers of de wet niet juist rechtsbescherming zou moeten bieden aan alle kwetsbare huurders, ook studenten die een onzelfstandige woonruimte huren. Nederlandse studenten kunnen nog steeds campuscontracten krijgen, maar daarmee zijn ze wel voor vijf jaar zeker van een huis.

“Woonzekerheid is een fundamenteel element voor bestaanszekerheid, omdat het een basis biedt voor stabiele en veilige leefomstandigheden.”

Bestaanszekerheid

Paul van Meenen: “Woonzekerheid is een fundamenteel element voor bestaanszekerheid, omdat het een basis biedt voor stabiele en veilige leefomstandigheden.” Deze bestaanszekerheid is voor iedereen van belang, zeker ook voor studenten en starters. Om deze reden heeft D66-Kamerlid Faissal Boulakjar samen met SP-Kamerlid Sandra Beckerman een amendement ingediend dat vaste huurcontracten ook de norm maakt voor onzelfstandige woonruimtes. Met het aannemen van dit amendement krijgen ook studenten die een kamer huren meer zekerheid.