Besluit afbouw Gaswinning Groningen

De Eerste Kamer heeft op 16 april het wetsvoorstel aangenomen waarmee eindelijk de gaswinning uit het Groningenveld definitief wordt beëindigd. De D66-fractie heeft voor het wetsvoorstel gestemd. Willemijn Aerdts voerde namens de fractie het woord.

Achtergrond

Al in 2018 werd afgesproken om de gaswinning in 2022 te beeindigen,maar bewuste politieke keuzes stelde dit steeds uit waarmee de belangen van de Groningers niet voorop stonden. Met dit wetsvoorstel wordt eindelijk bereikt waar de Groningers al jaren op hebben gewacht.

Gevolgen Groningers

De impact van de aardbevingen, als gevolg van de gaswinning, is na al deze jaren enorm op de Groningers. Zo veroorzaakten de bevingen allereerst veel schade aan huizen, die hierdoor onveilig werden en versterkt moesten worden. De afhandeling van deze schade en versterking gaat bovendien nog steeds te traag. Daarnaast zijn er ook indirecte gevolgen op de Groningers. Zo blijkt uit een rapport dat Groningse kinderen voortdurende stress, gevoelens van onveiligheid en een verlies van vertrouwen in de overheid ervaren. Het betreft hele families die hun leven soms jarenlang on hold hebben moeten zetten. De hoofdconclusie uit het rapport ‘Groningers boven gas’ concludeert dan ook terecht dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd bij de aardgaswinning, wat rampzalige gevolgen voor hen heeft.

Stopzetting gaswinning

D66 heeft zich de laatste jaren hard ingezet om de gaswinning zo snel mogelijk stop te zetten. Met het aannemen van het wetsvoorstel is er een historisch besluit genomen om de aardgaswinning na decennia eindelijk stop te zetten. Hierdoor zullen de Groningse putten met beton worden dichtgestort, zodat er ook in de toekomst geen enkele kuub gas meer kan worden gewonnen. Ook zorgt het D66-amendement uit de Tweede Kamer ervoor dat er geen nieuwe gasboringen in de Waddenzee mogelijk zijn, zodat deze unieke natuur beschermd zal worden, “grutto’s boven gas”, aldus Willemijn Aerdts. De D66-fractie is blij dat er hiermee een definitief einde is gekomen aan de Groningse gaswinning. Maar volgens de fractie is hiermee het leed voor veel Groningers nog niet geleden. „Nog steeds is er voor vele huishoudens überhaupt geen zekerheid, geen zekerheid of ze vanavond veilig naar bed kunnen gaan”, aldus Willemijn Aerdts. Daarom is van belang dat huishoudens zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de veiligheid van hun huizen. Maar om het onherstelbaar beschadigd vertrouwen te herstellen is nog veel meer nodig. De fractie ziet een rol weggelegd voor de Eerste Kamer om hier haar verantwoordelijkheid te nemen. Willemijn Aerdts: „voor deze, maar zeker ook voor toekomstige generaties”.