Ook nieuwkomers hebben recht op onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs. De komende jaren zullen er veel jonge nieuwkomers naar Nederland komen. Voor alle kinderen is het van het grootste belang dat zij zich kunnen ontwikkelen. En juist voor deze kwetsbare kinderen is een passende plek in het onderwijs cruciaal. D66 wil daarom dat schoolbestuurders voldoende passende plekken kunnen en gaan creëren, zodat ook deze kinderen naar school kunnen gaan.

Beeld: Serge Ligtenberg/Eerste Kamer

Stabiliteit

Eerste Kamerlid Paul van Meenen sprak namens D66, GroenLinks-PvdA en Volt zijn steun uit voor het wetsvoorstel dat schoolbestuurders in staat stelt om tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomers te verzorgen. Op dit moment zijn er meer dan tweeduizend leerplichtige kinderen en jongeren uit andere landen die geen onderwijs krijgen, omdat er geen plek voor hen is. “Stel dat je van de ene op de andere dag terechtkomt in een nieuwe, onbekende omgeving, met nieuwe mensen en een taal je niet begrijpt, met beelden op het netvlies die je niet zult vergeten. Dat is de realiteit van duizenden jongeren die per jaar naar Nederland komen. Dit wetsvoorstel streeft naar het bieden van stabiliteit aan deze kinderen op het gebied van onderwijs, een plek waar ze zich ontwikkelen, waar vriendschappen ontstaan en hun toekomst wordt gevormd”.

“Dit wetsvoorstel streeft naar het bieden van stabiliteit aan deze kinderen op het gebied van onderwijs, een plek waar ze zich ontwikkelen, waar vriendschappen ontstaan en hun toekomst wordt gevormd”

Zekerheid

D66 vindt het belangrijk dat leerlingen zo kort mogelijk onderwijs hoeven te volgen in een tijdelijke nieuwkomersvoorziening. Leerlingen moeten binnen twee jaar doorstromen naar een permanente onderwijsvoorziening en voor elke leerling moet binnen zes weken een doorstroomperspectief worden opgesteld. Bovendien moeten kinderen niet te vaak hoeven te verhuizen en van school te wisselen. “De inrichting van het asielstelsel zorgt voor het gezeul met gezinnen, waardoor kwetsbare kinderen telkens weer uit hun vertrouwde sociale omgeving en ook hun schoolomgeving gerukt worden”. Dat is slecht voor kinderen en dus onaanvaardbaar. Daarom heeft D66 met GroenLinks-PvdA en Volt de minister gevraagd om nog voor  het einde van dit jaar het asielstelsel zo in te richten dat deze ongewenste verplaatsingen van kinderen tot een absoluut minimum worden beperkt.