D66 stemt in met aanpassingen voor de doorstroom binnen het onderwijs

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Dinsdag stemde de fractie van D66 in de Eerste Kamer in met de wet die de Cito-toets vervangt met een doorstroomtoets en het toetsingsmoment vervroegt naar februari. D66 had een kritische houding, maar ziet waarom deze wet nodig is. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de kansengelijkheid in het onderwijs wordt bevorderd. Senator Henk Pijlman voerde namens de fractie het woord.

Doorstroomtoets

D66 vindt het zorgelijk dat in de afgelopen jaren is gebleken dat het advies van kinderen uit kansarme gezinnen naar boven moest worden bijgesteld. De doorstroomtoets vervangt de huidige Cito-toets en wordt afgenomen nadat leerlingen hun voorlopig advies hebben gekregen. De uitslag van de toets kan ervoor zorgen dat het definitieve advies afwijkt van het eerste advies. Daarnaast wordt de doorstroomtoets vervroegd, omdat het voortgezet onderwijs de aanmelddatum naar voren heeft gehaald. Dit heeft als gevolg dat middelbare scholen al vol zitten voordat de doorstroomtoetsen het gegeven oordeel kunnen bevestigen of bijstellen. Eerste Kamerlid Henk Pijlman vroeg daarom welke gevolgen dit zou hebben voor de periode na de toets. Leraren en leerlingen zouden deze periode namelijk niet meer optimaal benutten omdat het schooladvies toch al bekend zou zijn. Minister Wiersma heeft dit laten onderzoeken en stelde dat het eerder afnemen van de eindtoets geen invloed heeft op de effectieve onderwijstijd van leerlingen.

Privatisering

Een ander onderdeel van de wetswijziging gaat over de privatisering van de doorstroomtoets. D66 heeft zorgen over de volledige privatisering van de doorstroomtoets. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat de toetsen niet meer onderling vergelijkbaar zouden zijn. De minister nam de zorgen weg door aan te geven dat de toezichthouder (CvTE) de Cito en de andere toetsen zal valideren. In dit geval kunnen basisscholen de toets kiezen die het beste bij hun onderwijsachtergrond past en blijft de kwaliteit van alle toetsen toch gewaarborgd. D66 vindt het wel belangrijk dat de externe aanbieders van toetsen geen commerciële steunpakketten aan gaan bieden. Hierdoor zullen de kinderen van ouders die de steunpakketten niet kunnen betalen achter worden gesteld op de kinderen van wie de ouders wel een pakket aan kunnen schaffen. Dit werkt de kansenongelijkheid in de hand.

“Dit voorstel kan een heel klein stapje zijn om kansengelijkheid bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te verbeteren”

Kansenongelijkheid

D66 ging het debat in met een kritische houding, maar ziet waarom deze wet nodig is. Als voormalig onderwijzer ziet Pijlman voornamelijk de mogelijkheid die dit wetsvoorstel biedt om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken: “Dit voorstel kan een heel klein stapje zijn om kansengelijkheid bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs te verbeteren”. De focus op brede brugklas met gedifferentieerd onderwijs binnen die brugklassen zal het echte verschil gaan maken in het bevorderen van kansengelijkheid.