Eerlijke verdeling van asielzoekers maakt einde aan extreme druk op kleine gemeenten

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land. De partij heeft daarom voor de spreidingswet gestemd. Eerste Kamerlid Boris Dittrich heeft in het debat bepleit waarom hij vindt dat de opvang niet langer door een klein aantal gemeenten gedragen kan worden. “Wij kiezen voor betere spreiding, zodat gemeenten die al jarenlang onevenredig veel asielzoekers opvangen niet langer in de kou staan. Partijen die hart hebben voor de regio, kunnen in mijn ogen niet anders dan voor deze wet stemmen.” Dinsdag is de wet aangenomen met 43 stemmen voor en 27 stemmen tegen.

Beeld: Eerste Kamer

Verantwoordelijkheid

Helaas kijken te veel gemeenten weg en nemen geen of onvoldoende asielzoekers op. Nederland zit daardoor in een opvangcrisis. Het meest schrijnende voorbeeld daarvan is het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De spreidingswet biedt een oplossing. Met de nieuwe wet worden alle gemeenten verantwoordelijk voor opvang van mensen die vluchten voor oorlog en geweld.

Dittrich: “Het is onacceptabel dat de vaak kleinere gemeenten in de regio al jaren aan de lat staan voor opvang van veruit de grootste groep asielzoekers. Door te spreiden over ons land draagt iedereen een steentje bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Deze wet staat in de oer-Hollandse traditie van polderen en er samen uitkomen”.

Samenwerken

Door de wet weten gemeenten hoeveel asielzoekers ze kunnen verwachten en kunnen ze zich tijdig voorbereiden. D66 waardeert de inzet van het COA,  IND, gemeenten, burgemeesters, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich dagelijks de benen uit het lijf lopen om voldoende fatsoenlijke opvangplekken te vinden en asielzoekers te helpen in deze opvangcrisis. Veel van deze organisaties pleiten actief voor aanvaarding en snelle inwerkingtreding van de wet. Dittrich: “De Spreidingswet is een solidariteitswet”.