Integratie en immigratie

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

Petra Stienen roept de lidstaten van de Raad van Europa op om gendergelijkheid te integreren in wetgeving, beleid en programma’s voor migranten.

De senaat heeft de nieuwe Wet Inburgering zonder stemming aangenomen.

D66 kiest voor een eerlijkere spreiding van asielzoekers over het land.

De Eerste Kamer heeft twee wetten aangenomen die de positie van staatlozen in Nederland verbeteren.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voortduring van de Wet verplaatsing bevolking. D66 vindt de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang van Oekraïense ontheemden hartverwarmend. Tegelijkertijd moet er met een kritische blik gekeken worden naar de langdurige inzet van het noodrecht.

Petra Stienen roept de lidstaten van de Raad van Europa op om gendergelijkheid te integreren in wetgeving, beleid en programma’s voor migranten.

De senaat heeft de nieuwe Wet Inburgering zonder stemming aangenomen.

Toont 5 van 5