Meer aandacht voor gendergelijkheid in migratiebeleid

Beeld: Petra Stienen

Vorig jaar werd senator Petra Stienen benoemd als rapporteur voor het rapport Gender Mainstreaming of Migration Policies voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Eind mei nam de Permanente Comité de resolutie en het rapport in Dublin aan. Het rapport roept de lidstaten van de Raad van Europa op om gendergelijkheid te integreren in wetgeving, beleid en programma’s voor migranten.

Rol van gender in migratie

Wanneer we beelden zien van mensen die vluchten voor oorlog, onderdrukking, rampen of economische uitzichtloosheid, zien we vooral mannen en jongens. Terwijl 51,6 procent van de migranten en vluchtelingen in Europa vrouw is. Hoog tijd dus voor meer aandacht voor vrouwen in migratiebeleid.
Genderongelijkheid speelt een belangrijke rol bij migratie. Gender beïnvloedt de redenen waarom mensen migreren, hoe ze migreren, welke netwerken ze hebben en welke middelen ze tot hun beschikking hebben in de bestemmingslanden. Migratiebeleid is onvoldoende afgestemd op de behoeften van vrouwen. Daardoor komen vrouwelijke migranten, asielzoekers en statushouders vaker in kwetsbare situaties terecht.

Gender mainstreamen in migratiebeleid

De nadruk van het rapport ligt op het aanpakken van het geweld, de ongelijkheid en discriminatie waar migranten mee geconfronteerd worden. Vooral wanneer dit gendergerelateerd en intersectioneel is. Daarnaast doet het rapport aanbevelingen voor nationale maatregelen om gendergelijkheid en gendergerechtigheid te bevorderen. Tot slot is er aandacht voor het versterken van de stem en vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in het maken van migratiebeleid.

Aanbevelingen

In haar rapport maakt senator Petra Stienen zich hard voor drie punten:

  • We moeten meer rekening houden met de behoeften van vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn. Daarvoor is meer specifieke kennis en data nodig.
  • Genderperspectief betekent niet alleen het perspectief van vrouwen. Er moet ook rekening worden gehouden met de positie, behoeften en kwetsbaarheden van mannen, jongens en personen van de LGBTIQ+ gemeenschap.
  • Het is tijd voor betekenisvolle beleidsverandering. Inclusie, participatie, representatie, bescherming en non-discriminatie zijn daarbij de sleutels tot het mainstreamen van gender in migratiebeleid.

De fractie van D66 ziet het aangenomen rapport als een belangrijke stap in het bevorderen van gendergelijkheid in migratie.
Lees het rapport, de opinie over het rapport, en het persbericht van de Permanente Comité.