Vrijheid en gelijkheid

17.01.2023

De Eerste Kamer heeft voor een uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet gestuurd.

06.12.2022

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om de abortuspil voortaan ook bij de huisarts aan te bieden.

13.09.2022

Discriminatie is per wet verboden, en toch ervaart ruim een op de vier Nederlanders discriminatie. Hoe kan de Eerste Kamer de kloof tussen de wet op papier en de wet in de praktijk verkleinen? De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving, waar D66-senator Petra Stienen deel van uitmaakte, heeft deze vraag onderzocht en haar bevindingen en aanbevelingen gepubliceerd in het rapport “Gelijk recht doen”. Op 13 september ging de Eerste Kamer daar met elkaar en de com

21.06.2022

Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor een initiatiefvoorstel van Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (Groenlinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Hiermee is de verplichte beraadtermijn van 5 dagen voor een abortus afgeschaft. In plaats daarvan beslissen de vrouw en arts voortaan samen over een passende beraadtermijn. Boris Dittrich voerde namens D66 het woord.

20.06.2022

Petra Stienen roept de lidstaten van de Raad van Europa op om gendergelijkheid te integreren in wetgeving, beleid en programma’s voor migranten.

07.10.2021

Eerste Kamerlid Petra Stienen is vorige week door het comité van gelijkheid en non-discriminatie van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa benoemd tot rapporteur voor het opstellen van een rapport over de rol van mannen en jongens in het tegengaan van geweld richting vrouwen.

17.01.2023

De Eerste Kamer heeft voor een uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet gestuurd.

06.12.2022

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om de abortuspil voortaan ook bij de huisarts aan te bieden.

13.09.2022

Discriminatie is per wet verboden, en toch ervaart ruim een op de vier Nederlanders discriminatie. Hoe kan de Eerste Kamer de kloof tussen de wet op papier en de wet in de praktijk verkleinen? De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit anti-discriminatiewetgeving, waar D66-senator Petra Stienen deel van uitmaakte, heeft deze vraag onderzocht en haar bevindingen en aanbevelingen gepubliceerd in het rapport “Gelijk recht doen”. Op 13 september ging de Eerste Kamer daar met elkaar en de com

21.06.2022

Dinsdag stemde de Eerste Kamer voor een initiatiefvoorstel van Jan Paternotte (D66), Attje Kuiken (PvdA), Corinne Ellemeet (Groenlinks) en Jeroen van Wijngaarden (VVD). Hiermee is de verplichte beraadtermijn van 5 dagen voor een abortus afgeschaft. In plaats daarvan beslissen de vrouw en arts voortaan samen over een passende beraadtermijn. Boris Dittrich voerde namens D66 het woord.

20.06.2022

Petra Stienen roept de lidstaten van de Raad van Europa op om gendergelijkheid te integreren in wetgeving, beleid en programma’s voor migranten.

07.10.2021

Eerste Kamerlid Petra Stienen is vorige week door het comité van gelijkheid en non-discriminatie van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa benoemd tot rapporteur voor het opstellen van een rapport over de rol van mannen en jongens in het tegengaan van geweld richting vrouwen.

05.10.2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof.

14.08.2021

De meerderheid van de Eerste Kamer heeft vandaag de wet van minister van Engelshoven voor een tijdelijk quotum van minimaal één derde vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven aangenomen.

16.03.2021

Eerste Kamerlid Petra Stienen is benoemd tot rapporteur voor het rapport 'Gender Mainstreaming of Migration Policies'.

09.02.2021

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de initiatiefwet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en Kamerleden van GroenLinks en de PvdA om Artikel 1 van de Grondwet uit te breiden. Met hun voorstel willen ze dat discriminatie wegens seksuele gerichtheid en handicap expliciet wordt toegevoegd aan de Grondwet. D66-senator Boris Dittrich voerde namens de fractie het woord.

05.10.2021

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof.

14.08.2021

De meerderheid van de Eerste Kamer heeft vandaag de wet van minister van Engelshoven voor een tijdelijk quotum van minimaal één derde vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven aangenomen.

16.03.2021

Eerste Kamerlid Petra Stienen is benoemd tot rapporteur voor het rapport 'Gender Mainstreaming of Migration Policies'.

09.02.2021

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de initiatiefwet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp en Kamerleden van GroenLinks en de PvdA om Artikel 1 van de Grondwet uit te breiden. Met hun voorstel willen ze dat discriminatie wegens seksuele gerichtheid en handicap expliciet wordt toegevoegd aan de Grondwet. D66-senator Boris Dittrich voerde namens de fractie het woord.