Petra Stienen verkozen als rapporteur ‘Rol van mannen en jongens in het tegengaan van geweld tegen vrouwen’

Eerste Kamerlid Petra Stienen is vorige week door het comité van gelijkheid en non-discriminatie van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa benoemd tot rapporteur voor het opstellen van een rapport over de rol van mannen en jongens in het tegengaan van geweld richting vrouwen.

Beeld: D66

In dit rapport zal vanuit verschillende nationale benaderingen worden onderzocht hoe mannen en jongens te betrekken bij het bevorderen van gendergelijkheid en vrouwenrechten, om alle vormen van geweld te voorkomen. Als basis voor het onderzoek wordt artikel 12.4 van de Istanbul conventie gebruikt. Hierin staat dat lidstaten aangemoedigd moeten worden om ervaringen en goede praktijken uit te wisselen en te gebruiken om het bewustzijn te vergroten, en de participatie van mannen en jongens te activeren bij het voorkomen van gendergerelateerd geweld.

Onlangs schreef Petra stienen in het blad Idee een bijdrage met als titel ‘Mannen stop het geweld tegen vrouwen’. Hierin roept ze onder andere op dat mannen een rolmodel kunnen zijn in het uitspreken van gendergelijkheid en tegen geweld tegen vrouwen. Als actief lid van de Commitee on Equality and Non-Discrimination van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa zet Petra Stienen zich in voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, waarin ze nadrukkelijk aandacht vraagt voor de rol van mannen om geweld tegen vrouwen aan te pakken.