Eerste Kamer stemt voor het tijdelijk vrouwenquotum

De meerderheid van de Eerste Kamer heeft vandaag de wet van minister van Engelshoven voor een tijdelijk quotum van minimaal één derde vrouwen in de top van beursgenoteerde bedrijven aangenomen. Deze wet is nodig voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Namens de D66 Eerste Kamerfractie voerde Peter van der Voort het debat.

Beeld: Eerste Kamer

Een stap dichterbij

D66 vindt het belangrijk dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen en evenwichtig kunnen meedoen in bedrijven. Vrouwen zijn nog steeds niet voldoende zijn vertegenwoordigd in de bestuurlijke top van beursgenoteerde bedrijven. Dit wetsvoorstel regelt eenderdequotum voor zowel mannen als vrouwen. Er is dus geen sprake van een quotum voor vrouwen sec, maar van een gecombineerd quotum voor mannen en vrouwen. Een maatregel om de nog niet voltooide emancipatie verder te helpen. Senator Van der Voort benadrukte het belang van deze wet in het debat: “Deze wet zorgt ervoor dat de strijd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen een stap verder is”. Natuurlijk is een toename van vrouwen in bestuurlijke posities vanuit gelijke kansen voor man en vrouw gewenst.

“Deze wet zorgt ervoor dat de strijd voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen een stap verder is”

Diversiteit in alle lagen

De D66-fractie vindt dat diversiteit in alle lagen van de bevolking, en dus ook in de raden van bestuur, een belangrijke meerwaarde heeft. Het is uit onderzoek bij herhaling gebleken dat de aanwezige genderdiversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht bijdraagt aan een positief werkklimaat en ten goede komt aan zowel het bedrijf als de maatschappelijke invulling van een bedrijf in de samenleving. Van der Voort: “Deze wet zorgt voor diversiteit in besturen waardoor de strategische besluitvorming vanuit een breder perspectief plaatsvindt. Dat is goed voor ondernemingen”. Het gaat hier niet alleen om gender, ook andere vormen van diversiteit zijn nu nog onvoldoende aanwezig.

D66 wil verder

Voor D66 staat een gelijke en rechtvaardige behandeling waar dan ook in de samenleving voorop. Daarom stelde Van der Voort in de Eerste Kamer vragen over een soortelijk quotum voor andere (top)functies. Ook heeft de D66-fractie in de Eerste Kamer nog eens benadrukt dat mannen en vrouwen gelijke kansen moeten krijgen. Dit houdt niet op bij de top van grote bedrijven.