Eerste Kamer stemt voor negen weken betaald ouderschapsverlof

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Ouders kunnen nu in het eerste jaar na de geboorte van hun kind negen weken betaald verlof opnemen. Zo voert het kabinet Europese afspraken uit om de balans tussen werk en privéleven voor ouders beter te regelen. Eerste Kamerlid Petra Stienen voerde het woord namens de fractie van D66.

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Normstellend

D66 wil dat ouders werk en de zorg voor kinderen gelijkwaardig kunnen verdelen. Nu zorgen moeders meer dan vaders en werken vaders meer dan moeders. De geschiedenis leert dat wetten culturele en sociale normen over zorg en werk kunnen bepalen. Zo hebben het afschaffen van het gedwongen ontslag en de handelingsonbekwaamheid van getrouwde vrouwen en het vastleggen van de gelijke behandeling en gelijke pensioenen voor mannen en vrouwen de positie van vrouwen verbeterd. Daarom is betaald ouderschapsverlof belangrijk, benadrukte senator Stienen: “We denken dat vrouwen hiermee meer ruimte krijgen om actiever te zijn op de arbeidsmarkt en vaders meer gelegenheid krijgen om vanaf het begin zorg te dragen voor hun kinderen”.

“We denken dat vrouwen hiermee meer ruimte krijgen om actiever te zijn op de arbeidsmarkt en vaders meer gelegenheid krijgen om vanaf het begin zorg te dragen voor hun kinderen”

Voor iedereen

Ouders die het ouderschapsverlof gaan opnemen, krijgen straks de helft van hun loon doorbetaald. Stienen: “Voor iemand met een minimumloon is het vaak lastiger en duurder om ouderschapsverlof op te nemen”. D66 vindt het van belang dat alle ouders zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de wet betaald ouderschapsverlof biedt. Het doorbetalingspercentage verhogen van 50% naar 70% van het dagloon zal de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid van de wet vergroten. Daarom steunde D66 de motie die opriep aan het komende kabinet om dit binnen de mogelijkheden van de wet te regelen.

Cultuuromslag

Voor meer gelijkwaardigheid, thuis en op de werkvloer, is een cultuuromslag bij werknemers en bij werkgevers nodig. D66 senator Petra Stienen: “Juist vanwege die culturele en sociale normen is het voor sommige werkgevers nog steeds niet zo logisch dat vaders vanaf het begin betrokken willen zijn bij de zorg voor hun net geboren kinderen”. Een voorlichtingscampagne zou daarom gebruik moeten maken van goede voorbeelden van werkgevers die ruime betaalde verlofregelingen aanbieden. Tenslotte bedankte de fractie Minister Koolmees voor zijn bijdrage aan de emancipatie en participatie van vrouwen en de rol van vaders bij de zorg voor hun kinderen met het extra geboorteverlof, het partnerverlof, en nu ook het ouderschapsverlof.