Petra Stienen benoemd tot rapporteur over ‘Gender Mainstreaming of Migration Policies’

Eerste Kamerlid Petra Stienen is in de commissie Migration, Refugees and Displaced Persons van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa benoemd tot rapporteur voor het rapport ‘Gender Mainstreaming of Migration Policies’.

Beeld: D66

Gender in migratiebeleid

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) bestaat uit 324 democratische verkozen volksvertegenwoordigers uit 47 verschillende landen. De PACE komt vier keer per jaar bijeen in Straatsburg. De Nederlandse delegatie kent 7 leden en 7 plaatsvervangende leden. Petra Stienen is de Nederlandse delegatieleider. Ze is onder andere lid van de commissie Migration, Refugees and Displaced Persons. Deze commissie werkt momenteel aan het rapport over Gender Mainstreaming of Migration Policies. De focus van het rapport ligt op gender mainstreaming van migratiebeleid. Dit is een aanpak met als strategie de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving te versterken door de genderdimensie een plaats te geven in het beleid.

Genderongelijkheid

Er is een gebrek aan data over de impact van genderongelijkheid in beleidsvorming rondom migratie. Hierdoor kan migratiebeleid onbewust en onbedoeld bijdragen tot verslechtering van de kwetsbare situatie van vrouwen. Vaak is er ook geen aandacht in migratiebeleid voor het verschil van behoeften in bijvoorbeeld medische zorg van vrouwen en meisjes. Meer onderzoek zou in de toekomst kunnen leiden tot een effectievere aanpak van migratie waarin de gendercomponent een belangrijke rol krijgt. Stienen zal ook aandacht geven aan de rollen en rechten van mannen en jongens in beleidsvorming rondom migratie.

Het maken van migratiebeleid

Het rapport heeft ook aandacht voor de totstandkoming van het migratiebeleid in de lidstaten. Het zijn momenteel overwegend mannen die zich op sleutelposities bevinden bij de totstandkoming van migratiebeleid. De commissie hoopt met dit rapport lidstaten aan te moedigen beter te kijken naar de genderaspecten van migratie en migratiebeleid, hierin de speciale behoeftes van vrouwen en kinderen mee te nemen en oog te hebben inclusieve vertegenwoordiging in de beleidsvorming.