Goed wonen,
gezond leven,
solide bestuur

Beeld: Maaike Kemps

Inleiding

D66’ers voelen zich betrokken bij onze democratie. Dat was zo in 1966, toen 44 bezorgde burgers de
partij oprichtten en dat is nog steeds zo. Ons doel is een democratie waarin iedereen mee kan doen
en waarin elke mening telt. Daarbij handelen we volgens de vijf ‘richtingwijzers’ van D66:

• Vertrouw op de eigen kracht van mensen
• Denk en handel internationaal en over (gemeente)grenzen heen
• Beloon prestatie en deel de welvaart
• Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Uit de vele gesprekken die D66 Bloemendaal in de dorpskernen van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang heeft gevoerd, komt naar voren dat onze inwoners heel tevreden zijn. Het is immers goed wonen in onze gemeente. Er is sprake van een gezonde leefomgeving met goede voorzieningen, we zijn omringd door fantastische natuur, en er zijn goede en fijne scholen voor de kinderen op loop- en fietsafstand. Maar inwoners maken zich ook zorgen:
over het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren, over de zorg, over toenemende verkeersdrukte, over de traagheid van verduurzaming en de teloorgang van natuur en milieu.

D66 is van oudsher een partij waarbij duurzaamheid en gelijke kansen voorop staan. Daar gaan we ons in Bloemendaal dan ook extra voor inzetten. Soms is verandering nodig als het moet. Maar het komt niet vanzelf. Je hebt koplopers nodig. Dat is onze rol. Niet behouden, maar agenderen. Onze gemeente moet een omgeving zijn waar iedereen alle
ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Waarbij we rekening houden met de verschillen die er zijn in de dorpskernen. Want iedereen is anders, maar we zijn allemaal inwoners van deze fantastische
gemeente. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Met dit programma willen we behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. Veel zaken die D66 Bloemendaal belangrijk vindt, worden in dit programma echter niet genoemd, omdat de gemeente er niet over gaat of omdat provincie of rijk het al oppakken. Maar waar de gemeente wél invloed op heeft, daar gaan we vol voor!