Nieuwspagina

21.06.2024

Als D66 Bloemendaal zijn wij buitengewoon verheugd te kunnen aankondigen dat we Thessa van der Windt (50), momenteel nog raadslid voor D66 in Haarlem, kandidaat hebben gesteld als onze wethouder en opvolger van Henk Wijkhuisen, die onlangs afscheid heeft genomen.

19.06.2024

Mei was een roerige politieke maand in Bloemendaal. Een belangrijke gebeurtenis was het afscheid van wethouder Henk Wijkhuizen op 21 mei in het Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nog voor het einde van de maand trad ook wethouder Heijink (VVD) af waardoor de (waarnemend!) burgemeester Ankie Broekers-Knol plotseling in haar eentje het college vertegenwoordigde met alle complicaties vandien.

10.06.2024

De raadsvergadering van 30 mei 2024 is vreemd verlopen: zeven raadsleden zijn weggelopen omdat een meerderheid van de raad hun initiatiefvoorstel wilden doorschuiven naar een volgende vergadering. Hierbij onze kant van het verhaal:

21.06.2024

Als D66 Bloemendaal zijn wij buitengewoon verheugd te kunnen aankondigen dat we Thessa van der Windt (50), momenteel nog raadslid voor D66 in Haarlem, kandidaat hebben gesteld als onze wethouder en opvolger van Henk Wijkhuisen, die onlangs afscheid heeft genomen.

19.06.2024

Mei was een roerige politieke maand in Bloemendaal. Een belangrijke gebeurtenis was het afscheid van wethouder Henk Wijkhuizen op 21 mei in het Bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nog voor het einde van de maand trad ook wethouder Heijink (VVD) af waardoor de (waarnemend!) burgemeester Ankie Broekers-Knol plotseling in haar eentje het college vertegenwoordigde met alle complicaties vandien.

10.06.2024

De raadsvergadering van 30 mei 2024 is vreemd verlopen: zeven raadsleden zijn weggelopen omdat een meerderheid van de raad hun initiatiefvoorstel wilden doorschuiven naar een volgende vergadering. Hierbij onze kant van het verhaal:

15.01.2024

Er was heel veel regen. Passend dus, stond de hemelwaterverordening op de raadsagenda! En verder in de raad van 21 december 2023: onderdelen van het Eindejaarsvoorstel en Belastingverordening en de agenda’s van de regionale samenwerking. 

20.12.2023

De raadsvergadering van 30 november was in verband met het trieste overlijden van collega en raadslid voor de VVD, Albertine Zoetmulder, pas laat geagendeerd. Daarom kon D66 fractielid Joost Kramer niet aanwezig zijn. Bij het agendapunt over het Bispinckpark heeft fractielid Alice Jeltes niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de stemming, omdat zij een directe omwonende van het plan is. De raad nam diverse belangrijke besluiten oa over de bibliotheek:

04.12.2023

D66 is tevreden over de begroting 2024, zoals die in de gemeenteraad van 9 november 2023 is besproken. De posten waaraan D66 vooral waarde aan hecht zoals Wonen, Onderwijs (Huisvesting scholen), Verkeersveiligheid en een resulterende OZB-belasting voor de burgers die acceptabel is, zien er financieel goed uit.

15.01.2024

Er was heel veel regen. Passend dus, stond de hemelwaterverordening op de raadsagenda! En verder in de raad van 21 december 2023: onderdelen van het Eindejaarsvoorstel en Belastingverordening en de agenda’s van de regionale samenwerking. 

20.12.2023

De raadsvergadering van 30 november was in verband met het trieste overlijden van collega en raadslid voor de VVD, Albertine Zoetmulder, pas laat geagendeerd. Daarom kon D66 fractielid Joost Kramer niet aanwezig zijn. Bij het agendapunt over het Bispinckpark heeft fractielid Alice Jeltes niet deelgenomen aan de beraadslagingen en de stemming, omdat zij een directe omwonende van het plan is. De raad nam diverse belangrijke besluiten oa over de bibliotheek:

04.12.2023

D66 is tevreden over de begroting 2024, zoals die in de gemeenteraad van 9 november 2023 is besproken. De posten waaraan D66 vooral waarde aan hecht zoals Wonen, Onderwijs (Huisvesting scholen), Verkeersveiligheid en een resulterende OZB-belasting voor de burgers die acceptabel is, zien er financieel goed uit.

Toont 12 van 38