Bart Vernooij

Beeld: Bart

Fractievoorzitter

  • 69 jaar
  • Bennebroek

“Door mijn ervaringen als advocaat heb ik gezien dat sociale politiek het fundament vormt van het recht en een rechtvaardige samenleving.”

Bart Vernooij (1955) is een van de vier leden van de fractie van D66 Bloemendaal. Hij is met voorkeurstemmen gekozen.

Eind juni 2023 is hij als fractievoorzitter gekozen. Hij is de opvolger van Vincent Verheij, die om persoonlijke redenen de Bloemendaalse politiek heeft verlaten.

Bart is geboren in Bennebroek en heeft in Vogelenzang op school gezeten. Na veel omzwervingen is hij weer teruggekeerd op zijn geboortegrond. “Mijn grootvader is in 1906, pas getrouwd, in Bennebroek komen wonen aan de Bennebroekerlaan, waar hij een stalhouderij had overgenomen. Mijn vader was hier bollenkweker en ook ik ben hier in 1955 geboren, op de grens van Bennebroek en Vogelenzang. Ik ben in Vogelenzang en in Overveen naar school gegaan. Als jongste zoon uit het gezin waren mijn ouders erop gebrand mij in de richting van een goede opleiding te sturen. De vooruitzichten in de bollenteelt waren toentertijd niet erg rooskleurig. Er was wel veel behoefte, in het sterk industrialiserend Nederland, aan goed opgeleide technici en exacte wetenschappers. In de geest van die tijd heb ik ervoor gekozen om van mijn belangstelling voor de natuur(kunde) en techniek mijn beroep te maken. Met het diploma van natuurkundig ingenieur (TU Delft) op zak heb ik, na mijn diensttijd, bijna 25 jaar voor de firma Philips allerlei boeiende functies uitgeoefend, eerder vooral technische (halfgeleiders), later meer in de sfeer van management en organisatie. In verband met dit werk heb ik vele jaren in het buitenland gewoond en ontelbaar veel landen in de wereld bezocht.
Nadat ik me, nu met ons gezinnetje, weer in Nederland heb gevestigd, ben ik een aantal jaren lid geweest van de ondernemingsraad van Philips Semiconductors Eindhoven. De zakelijke wereld, de kennismaking met vele samenlevingen wereldwijd en niet in het minst de kennismaking met de sociale en juridische kanten van de onderneming, hebben uiteindelijk mijn belangstelling een hele andere richting uit gedreven. In plaats van de technische heb ik me gericht op de maatschappelijke uitdagingen in onze samenleving. Na afronding van een jarenlange (avond)studie rechten (Universiteit van Tilburg) heb ik in 2008 besloten om mij geheel op dit vakgebied te storten. Sinds dat jaar ben ik werkzaam bij een advocatenkantoor in Amsterdam (Spuistraat 10 Advocaten, het voormalige Bureau voor Rechtshulp van Amsterdam), gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid. In januari 2010 ben ik beëdigd als advocaat en heb me langzamerhand ook de specialisatie van het bestuurs- en omgevingsrecht eigen gemaakt.
Ik ben afgestudeerd aan de vakgroep “Sociaal recht en sociale politiek” van de Universiteit van Tilburg. Dat “sociale politiek” vond ik eerst wat vreemd, omdat ik het recht vooral zag als een ambacht en een techniek. Tijdens die fase in mijn studie en nog meer in de dagelijkse praktijk als advocaat ben ik echter gaan inzien dat het de sociale politiek is die het fundament vormt van het recht en een rechtvaardige samenleving. Dit brengt mij tot de gemeenteraad van Bloemendaal, de gemeente waar ik sinds 2008 weer ben neergestreken (in Bennebroek, in hetzelfde huis waar ik lang geleden ben geboren).

In de gemeenteraad worden belangrijke politieke besluiten genomen over het welzijn van alle Bloemendalers. Het gaat daarbij over materiële aspecten, zoals ‘wonen’, maar ook over sociale aspecten (‘samenwonen’ in de brede zin). Ik wil werken aan het behoud en verbetering van een gezonde (letterlijk en figuurlijk), duurzame en welvarende Bloemendaalse samenleving en ben bereid een groot deel van mijn tijd en energie hiervoor in te zetten. Daarbij wil ik niet alleen denken aan de belangen van de huidige bewoners, maar ook aan die van hun kinderen en kleinkinderen en nieuwe, toekomstige bewoners afkomstig van buiten de gemeente. Behalve het belang van meer materiële zaken, geloof ik in het even grote belang van cultuur, natuur en (muziek)onderwijs. Het verenigingsleven vind ik iets dat door de gemeente sterk ondersteund moet worden. Zelf zet ik mij al jaren in (als secretaris) bij onze plaatselijke sportvereniging (BSM). Verder ben ik geïnteresseerd in wetenschap en kunst en leid ik al meer dan 25 jaar bezoekers rond in het Teylers Museum in Haarlem.

Het gedachtegoed van D66, uitgaande van vertrouwen in de medemens en gesteund door stevige sociale en liberale principes, is volgens mij het beste fundament waarop een goede, zelfs betere, samenleving gebouwd zou moeten worden. ‘Pluriformiteit’ en ‘inclusie’ zijn moderne woorden, maar staan voor waarden die ook in Bloemendaal gelden. Dat is de reden om mij namens D66 kandidaat te stellen voor de gemeenteraad van Bloemendaal.

Functies:
Raadscommissie: Grondgebied
Huidige functie: advocaat
Andere maatschappelijke functies: secretaris Sportvereniging BSM (Bennebroek).
Zie ook mijn Linkedin
Email: [email protected]

Wat spreekt je aan in D66?

D66 gaat uit van vertrouwen in de medemens en van stevige sociale en liberale principes. Dit is volgens mij het fundament waarop een goede, zelfs betere, samenleving gebouwd zou moeten worden. ‘Pluriformiteit’ en ‘inclusie’ zijn moderne woorden, maar staan voor waarden die ook in Bloemendaal moeten gelden.

Wat wil je bereiken als raadslid?

In de gemeenteraad worden belangrijke politieke besluiten genomen over het welzijn van alle Bloemendalers. Het gaat daarbij over materiële aspecten, zoals ‘wonen’, maar ook over sociale aspecten (‘samenwonen’ in de brede zin). Ik wil werken aan het behoud en verbetering van een gezonde (letterlijk en figuurlijk), duurzame en welvarende Bloemendaalse samenleving en ben bereid een groot deel van mijn tijd en energie hiervoor in te zetten. Daarbij wil ik niet alleen denken aan de belangen van de huidige bewoners, maar ook aan die van hun kinderen en kleinkinderen en nieuwe, toekomstige bewoners afkomstig van buiten de gemeente.

Wat wil je behouden of verbeteren in de gemeente?

Ik geloof in het grote belang van cultuur, natuur en (muziek)onderwijs. Zelf zet ik mij in bij de Bennebroekse sportvereniging (BSM) en leid ik al meer dan 25 jaar bezoekers rond in het Teylers Museum in Haarlem. Verenigingen bevorderen de geestelijke en lichamelijke gezondheid van inwoners en de sociale cohesie in een dorp. Ik vind dan ook dat een gemeente het verenigingsleven goed moet ondersteunen.