Dorpskernenbeleid

Speelvoorziening

Beeld: D66 Bloemendaal

De dorpskernen van onze gemeente – Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal – zijn verschillend en hebben hun eigen wensen en behoeften.

Onze speerpunten voor Bennebroek en Vogelenzang zijn:
• Openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor ten minste twee dagdelen per week.
• Verbetering OV tussen Bennebroek/Vogelenzang en de stations Hillegom/Heemstede/Hoofddorp.
• Duurzame en groene inrichting van ‘Park Vogelenzang’ (= herontwikkeling GGZ in Geest-terrein in Bennebroek).
• Voortvarende aanpak van project Vitaal Vogelenzang (= woningbouw met groen en voorzieningen in Vogelenzang).

Onze speerpunten voor Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout zijn:
• Terugdringen van het strandverkeer met de auto, door stimuleren van het OV en verbeteren van de fietspaden en/of (op spitsdagen) een shuttledienst vanaf parkeerplaatsen in de omgeving.
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietserstunnel bij de spoorwegovergang in Overveen, in samenspraak met omwonenden.
• Inzet van het Mobiliteitsfonds om relevante, passende geluidsmaatregelen te treffen bij het spoor in Overveen.
• Verkeersveiligheid in de winkelstraten vergroten zodat het aantrekkelijker wordt om daar te winkelen.