Verkeer en Bereikbaarheid

De verkeersdrukte neemt toe in alle vijf dorpskernen, niet alleen op de wegen naar de duinen en het strand, maar ook in de winkelstraten waar steeds meer pakketjes worden gehaald en gebracht. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. D66 wil waar mogelijk primaat geven aan het langzaam verkeer, dit is bovendien beter voor het milieu. Gemeente Bloemendaal heeft een Bereikbaarheidsvisie waarin volop aandacht wordt gegeven aan het openbaar vervoer en de fiets. Er valt echter nog een en ander te verbeteren.

Verkeer en Bereikbaarheid

D66 zet in op

 • Maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom
 • Het vergroten en verbeteren van de ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Verbetering van trottoirs rondom de scholen, verzorgingstehuizen en winkels
 • Aanpak van het (hinderlijk) overhangend groen voor voetgangers
 • Versterking van de verkeersveiligheid rondom de scholen zodat kinderen (ook zelfstandig) veilig naar school kunnen lopen en fietsen.
 • Verbetering van de kwaliteit van doorgaande fietsroutes (asfalt i.p.v. tegels)
 • Zo nodig aanleg van fietsstraten (‘auto’s te gast’) en doorfietswegen, in overleg met de regio
 • Meer aandacht voor scheiding van verschillende snelheden op fietspaden
 • Een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, over bestaande infrastructuur, zoveel mogelijk langs de rand van het park. Dit in combinatie met een verbod op het verlaten van paden, opdat het natuurbelang niet in gevaar komt.
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietsers tunnel bij de spoorwegovergang in Overveen, in samenspraak met de omwonenden
 • Voldoende (bewaakte of diefstalbestendige) stallingsplekken en openbare laadpunten voor e-fietsen in de dorpskernen en bij het strand, waarbij rekening wordt gehouden met afwijkende formaten (bakfiets, transportfiets)
 • Goed OV naar het strand en/of een shuttledienst vanaf bestaande grotere parkeerplaatsen in de omgeving, op spitsdagen, samengaand met een beperking van de bereikbaarheid van het strand voor auto’s
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een eenbaansweg op de Zeeweg van en naar het strand, zodat de andere rijbaan benut kan worden voor het openbaar vervoer en de ruimte voor het fietsen en wandelen aangenamer kan worden
 • Faciliteren van deelauto’s en deelgebruik van fietsen en snorfietsen. Dit vraagt om centrale kleinschalige stallingslocaties, dicht bij potentiële gebruikers, en meer sturing op parkeervoorzieningen daarbij
 • Verbetering van het OV van en naar Bennebroek en Vogelenzang (richting stations Hillegom/Heemstede, en oost-west).

Geluidsoverlast

Verkeer kan ook geluidsoverlast veroorzaken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van inwoners. D66 zet in op:

 • Inzet van ‘lawaaiflitsers’ tegen herrie-veroorzakende weggebruikers zoals motoren, zodra dit wettelijk mogelijk wordt