Werk en Inkomen

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het gaat dan om mensen die door ziekte of gebrek niet zelfstandig in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen en geen recht hebben op een WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen betaald werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Echter, op dit moment vindt slechts 10 tot 15% van deze categorie betaald werk.

D66 Bloemendaal wil dat inwoners snel en goed geholpen worden, want werk – ook als het om weinig uren gaat – biedt mensen een dagbesteding, sociale contacten en zelfvertrouwen.
Daarom wil D66 dat de gemeente zich richt op:

  • Inzet van loonkostensubsidie als er sprake is van verminderd arbeidsvermogen, eventueel aangevuld met een vergoeding voor begeleiding
  • Maatschappelijke activering van degenen die (nog) niet inzetbaar zijn op werk, waarbij de kansen voor het toeleiden naar werk opengehouden worden
  • Toeleiding naar beschut werk voor diegenen die echt niet in een regulier arbeidsproces ingezet kunnen worden
  • Goede registratie van instroming-doorstroming-uitstroming, zodat zichtbaar blijkt welke maatregelen effectief zijn, en welke niet