Bestuurskracht en Dienstverlening

Bloemendaal behoort met zo’n 23.500 inwoners niet tot de kleinste gemeenten. Wel opereert Bloemendaal in een complex krachtenveld: de Metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling en kent een grote bevolkingsgroei. Dat legt ook druk op Bloemendaal (strand, recreatie, natuur, verkeer). Wil Bloemendaal zijn unieke positie en zelfstandigheid in de regio kunnen behouden, dan is samenwerking en krachtige inbreng met behoud van eigen verantwoordelijkheid in de metropool regio essentieel.

De gemeentelijke organisatie voert taken uit, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert of de taken goed uitgevoerd zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeenteraad goed, volledig en tijdig geïnformeerd wordt. De informatiestromen worden bovendien steeds omvangrijker: goede ondersteuning is daarom van belang. Verder heeft de gemeentelijke organisatie een zekere omvang
en kwaliteit nodig om haar taken goed uit te voeren. Ook als deskundigheid ingehuurd wordt, moet er voldoende kennis van de materie aanwezig zijn om goed aan te kunnen sturen.
D66 Bloemendaal wil:

  • Geen verdere inkrimping van de bestaande ambtelijke organisatie
  • Dat partijen zich mogen laten ondersteunen door maximaal drie duo-raadsleden (per commissie één) om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren
  • Dat politieke partijen meer gebruik kunnen maken van het gemeentehuis voor activiteiten
  • Openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor minimaal twee dagdelen per week, zodat inwoners bijvoorbeeld hun paspoort en rijbewijs dichtbij op kunnen halen
  • Een onafhankelijk bestuurskrachtonderzoek dat uitwijst of de gemeentelijke organisatie van Bloemendaal op de korte, middellange en lange termijn voldoende is toegerust op het uitvoeren van haar taken en wat er kan verbeteren.