Economie

Een sterke economie draagt de maatschappij. D66 vindt een gunstig en eerlijk ondernemersklimaat
daarom belangrijk. Veel bedrijven hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad wegens de coronacrisis, deze bedrijven verdienen een steuntje in de rug,

Economie in de gemeente Bloemendaal

D66 zet in op:

  • Aantrekkelijke, veilige winkelstraten met een breed aanbod, in samenspraak met de ondernemers
  • Een faciliterende rol van de gemeente bij initiatieven die de ontmoetingsfunctie van een winkelstraat versterken, gezien het belang van sociale cohesie in onze dorpskernen
  • Een mix tussen detailhandel en horeca, desgewenst in één pand, om winkelstraten aantrekkelijk te houden, binnen de kaders van een gelijk-speelveld
  • Waar en wanneer nodig aanpassing van de bestemming van een pand of kavel, om waardedaling tegen te gaan
  • Voldoende en veilige laad- en losplekken in de winkelstraten, eventueel op bepaalde tijden
  • Het (tijdens crises als bijv. de Corona-crisis) toestaan van soepeler regelgeving voor buitenactiviteiten als terrassen, evenementen en sporten, mits dit geen (geluids-)overlast veroorzaakt.