Onderwijs

Passend Onderwijs

Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en
vaardigheden, het bereidt je ook voor op deelnemen aan een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken.

De gemeente heeft maar enkele onderwijstaken, namelijk ervoor zorgen dat er openbaar onderwijs binnen de gemeente is en dat er goede en voldoende schoolgebouwen zijn. Verder is de gemeente
verantwoordelijk voor leerplicht, onderwijsachterstandsbestrijding en voorschoolse educatie voor bepaalde doelgroepen. Ook zorgt de gemeente voor een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg.
Dit gaat goed in Bloemendaal en willen we zo houden. De gemeente kan daarnaast ervoor kiezen extra onderwijstaken te financieren, zodat er bijvoorbeeld vakdocenten zijn voor gym en muziek.
Daarom zet D66 in op:

  • Uitvoering van het onlangs geactualiseerde beleid voor schoolgebouwen (‘Integraal Huisvestingplan Onderwijs’)
  • Duurzame, robuuste schoolgebouwen met een goed binnenklimaat en goede ventilatiemaatregelen, mede in het kader van ziektebestrijding en extremere weersomstandigheden
  • Het terugdraaien van de bezuinigingen op de vakdocent Gymnastiek
  • Professioneel muziekonderwijs op alle basisscholen in de gemeente, zodat alle kinderen met muziek kennismaken en harmonieus leren samenwerken
  • Het helpen van scholen om (desgewenst) hun schoolpleinen te vergroenen, vanwege het verkoelend effect in de zomer en zodat wateroverlast wordt tegengegaan.