Van de gemeente naar het provinciehuis

De gemeenteraadsverkiezingen staan om de hoek, nog maar een week te gaan voordat Nederland weer naar de stembus mag om een nieuwe raad te kiezen. In heel veel gemeenten in Zuid-Holland kun je kiezen voor lokale D66-ers.

Afdelingen langs

De gemeenten in onze provincie staan allemaal voor verschillende uitdagingen. De ene gemeente heeft veel last van zwerfafval of overlast, terwijl de andere gemeente juist meer aandacht wil besteden aan jeugdzorg en onderwijs. Maar er zijn ook thema’s die buiten de grenzen van de gemeente treden, zoals mobiliteit en openbaar vervoer, de enorme woonopgave, of de energietransitie. De fractie heeft bij de lokale D66-afdelingen opgehaald op welke thema’s de gemeente nu juist de hulp van de provincie en samenwerking in de regio nodig heeft.

Snelfietsroutes

Fietsen is gezond en een groen alternatief voor de auto. Het moet wel aantrekkelijker zijn om de auto thuis te laten staan en de fiets te pakken. Een manier waarop we dit in de provincie kunnen doen is door snelfietsroutes aan te leggen tussen steden en dorpen. Op deze manier kunnen mensen zich snel en veilig verplaatsen. Uit de lokale afdelingen merken wij dat er nog meer behoefte is aan snelfietsroutes langs provinciale wegen, bijvoorbeeld in het Westland. Onze woordvoerder fiets en OV Ria Oosterop is al sinds de vorige periode bezig om meer aandacht voor de fiets te krijgen. Toch is het goed om dit signaal uit de afdeling te horen, en wij zullen dit ook zeker meenemen.

Wonen

Het gebrek aan woningen is een thema die in vrijwel iedere gemeente terug komt, ook buiten Zuid-Holland. In iedere plaats is er behoefte aan meer en een passender woningaanbod. Hierin is juist voor de regio en provincie een rol weggelegd. De Teylingse afdeling zou graag een goede mix in de regio willen zien van verschillende type woningen. Door meer regionale samenwerking kan er beter aan de woonwensen voldoen worden binnen de provincie.

In de Staten zullen wij bij de inpassingsplannen (een provinciaal bestemmingsplan) rekening moeten houden met de verdeling in de regio.

Schone energie

Verschillende gemeenten vragen om hulp bij de energietransitie en het verduurzamen van woningen. Bijvoorbeeld subsidies voor het isoleren van je huis of het aanleggen van groene daken op woningen en bushaltes. Deze veranderingen moeten samen met burgers aangepakt worden, met uitgestoken hand en in gesprek. Daar maken wij ons in de provincie al hard voor, bijvoorbeeld door aan te sturen op een gedegen participatieproces bij de energietransitie. Of door met lokale fracties in gesprek te gaan over warmtenetten.

Cultuur

Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling en ontspanning van inwoners. Cultuur verrijkt en verbind verschillende groepen in onze samenleving. Vandaar dat het belangrijk is dat er vanuit de politiek voldoende aandacht is voor cultuur. In onze provincie zijn veel nationale musea zoals in Leiden of in Rotterdam. Maar, er zijn ook veel lokale en regionale kunstenaars die de hulp van de provincie goed kunnen gebruiken en nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van cultureel ondernemerschap of ondersteunen van individuele artiesten en kunstenaars.

Heb jij of heeft jouw afdeling nog een onderwerp waarop jullie meer regionale samenwerking zouden willen zien? Laat het ons dan weten