Energiecoaches en coöperaties in Zuid-Holland mogelijk maken

Wij willen dat de provincie Zuid-Holland gaat versnellen in de energietransitie. Bij het opwekken van energie kunnen energiecoöperaties grote stappen zetten in de verduurzaming, en tegelijkertijd opbrengsten naar de deelnemers laat terugvloeien. Bij het besparen van energie kunnen we bij mensen thuis ook echt stappen zetten. Wat D66 betreft gaan we dit versnellen.

Laaghangend fruit plukken

De gasprijzen worden steeds hogen en het is voor veel mensen in Zuid-Holland steeds lastiger om de energierekening te betalen, zeken bij mensen die het al niet makkelijk hebben. Aan de ene kant moeten De gasprijzen worden steeds hogen en het is voor veel mensen in Zuid-Holland steeds lastiger om de energierekening te betalen, zeker bij mensen die het al niet makkelijk hebben. Laten we mensen beter helpen om energie te besparen met zogenoemde energiecoaches. Besparen kan al met het doen van kleine ingrepen in je huis. Bijvoorbeeld met het plakken van radiatorfolie, het plaatsen van tochtstrippen of het aanbrengen van dubbelglasfolie. Voor mensen met een kleine beurs is het vaak lastig om dit aan te schaffen, en daarom willen wij dat de provincie energiecoaches gaat instellen om mensen hiermee te helpen

“De provincie moet de regierol pakken om mensen die dit het hardst nodig hebben te helpen bij het verduurzamen van hun huizen. Zo werken we samen aan de energietransitie.”

Laura Neijenhuis – Fractievoorzitter

Energiecoöperaties in stand houden

De provincie heeft de opdracht gegeven om lokale energie coöperaties te ondersteunen met kennis, financieel advies en het behartigen van belangen. Deze opdracht loopt nu af. Veel te vroeg, vinden wij. Binnen energiecoöperaties werken mensen samen om duurzame energieopwekking te realiseren. Het grote voordeel van deze vorm van energie opwekken is het lokale eigenaarschap. Hierdoor vloeien de opbrengsten van de coöperatie direct terug naar de leden.  

Wij hebben een motie ingediend om deze energie coöperaties nog langer te ondersteunen met kennis en om financiële middelen vrij te maken waarmee deze coöperaties worden geholpen met verzonken kosten voor onderzoek en de opzet van de coöperatie.

“Om echt impact te maken hebben we lokale energie coöperaties nodig. Mensen gaan samen aan de slag om duurzame energie op te wekken en plukken daar ook zelf de vruchten van.”

Jeroen Heuvelink – Statenlid