Uit de raad

Het is belangrijk inwoners actiever te betrekken bij besluitvorming. Een inwonersberaad biedt de kans om inwoners rechtstreeks te betrekken bij belangrijke Wageningse kwesties.

In de gemeenteraad is ons voorstel om identiteitspapieren te vergoeden na een geslachtsverandering, goedgekeurd.

Vuurwerk is een thema dat veel mensen bezighoudt. Op 22 april organiseert de gemeenteraad een rondetafelgesprek.

Wageningen werkt daarom samen met 7 andere gemeenten: Regio Foodvalley. De Foodvalley heeft input gevraagd voor hun Strategische Agenda 2026-2030. D66 heeft haar visie duidelijk gemaakt, in het najaar verschijnt de conceptstrategie.

Het is belangrijk inwoners actiever te betrekken bij besluitvorming. Een inwonersberaad biedt de kans om inwoners rechtstreeks te betrekken bij belangrijke Wageningse kwesties.

In de gemeenteraad is ons voorstel om identiteitspapieren te vergoeden na een geslachtsverandering, goedgekeurd.

Vuurwerk is een thema dat veel mensen bezighoudt. Op 22 april organiseert de gemeenteraad een rondetafelgesprek.

Wageningen werkt daarom samen met 7 andere gemeenten: Regio Foodvalley. De Foodvalley heeft input gevraagd voor hun Strategische Agenda 2026-2030. D66 heeft haar visie duidelijk gemaakt, in het najaar verschijnt de conceptstrategie.

Toont 5 van 5