Wageningen in de Foodvalley-strategie

Economie, mobiliteit, duurzaamheid gaan verder dan de gemeentegrens. Wageningen werkt daarom samen met zeven gemeenten: Regio Foodvalley. Ook onderwijs en ondernemers doen mee in Regio FoodValley. Het is een netwerkorganisatie en daarmee een belangrijk aanspreekpunt voor Rijksoverheid en Provincies.

Strategische Agenda 2026-2030

De Foodvalley heeft input gevraagd voor hun Strategische Agenda 2026-2030. Voor Wageningen zeer belangrijk omdat wij met de WUR en de start-up-bedrijven een unieke positie hebben in de regio. D66 vindt dat de regio Foodvalley hét wereldwijde voorbeeld moet worden van de landbouwtransitie naar meer plantaardig eten, schonere en gezondere voedsel productie. De WUR en de start-ups leveren kennis en innovaties. Zo kan Foodvalley zelf verantwoordelijkheid nemen bij haar vraagstukken van stikstof, bodem en schoon water. Tegelijkertijd krijgt het regionale onderwijs, van MBO tot WUR, een stevige stimulans om innovaties naar de praktijk te brengen. Een mooi toekomstbeeld, maar D66 ziet dat vele gemeenten in Regio Foodvalley zeer conservatief zijn: een duurzamere agri-food-economie leidt tot onzekerheid voor de vee-industrie. D66 heeft haar visie duidelijk gemaakt tijdens een raadsgesprek met Foodvalley. In het najaar verschijnt de de conceptstrategie. Wordt dus vervolgd.