Democratie door loting: inwonersberaad!

Het vertrouwen in de politiek wankelt, en mede daarom is het van belang om inwoners actiever te betrekken bij besluitvorming. Een inwonersberaad biedt de kans om inwoners rechtstreeks te betrekken bij belangrijke Wageningse kwesties, van bijvoorbeeld duurzaamheid tot stadsontwikkeling.

Wageningse behoeften en wensen

Door inwoners op basis van loting te laten deelnemen aan open en constructieve dialogen, ontstaat er een dieper begrip van de behoeften van alle groepen in de maatschappij. Dit kan niet alleen het draagvlak voor beslissingen vergroten, maar zorgt er ook voor dat beleid beter aansluit bij de behoeften en wensen van Wageningers.

Diversiteit in besluitvorming

Een inwonersberaad bevordert bovendien diversiteit in besluitvorming. Het geeft een stem aan groepen die anders minder goed gehoord worden. Hun input kan van onschatbare waarde zijn bij het vinden van innovatieve oplossingen voor complexe problemen. D66 Wageningen gelooft in een moderne, inclusieve democratie waarin iedereen een stem heeft.

Het eerste inwonersberaard

Daarom zetten we ons in voor het realiseren van het eerste Wageningse inwonersberaad. Vorige week heeft de raad mede op ons initiatief besloten een eerste stap te zetten en daar zijn we erg trots op. Zonder de inspanning van een groep betrokken, bevlogen inwoners was het nooit zover gekomen. We zijn hen daar erg dankbaar voor!