Toekomstbestendig, duurzaam en veilig wonen

We kampen, ook in onze gemeente, met een schrijnend woningtekort. Starters komen amper aan woonruimte, doorstromers zitten vast en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden langer en langer. Daarnaast stelt de klimaatcrisis ons voor een enorme uitdaging.

D66 zet daarom in op het versneld bouwen van duurzame nieuwe woningen, in alle kernen (binnen de (dorps)contouren, geen nieuwbouw in weilanden).