Albert Pols

Albert Pols - Beeld: Saskia Moerman

Initiatieven op tafel leggen en in samenspraak met partijen betrokken zijn met de beleidsontwikkelingen van de energie transitie binnen gemeente Waalwijk en daarin (min of meer) een stuwende kracht kunnen zijn om ‘onze’ doelstellingen te bereiken.  

  • 75 jaar
  • Sprang-Capelle
  • Sprang-Capelle

Het lokale eigendom (inwoners), financieringsvormen, projectmanagement en de verduurzaming van het energieverbruik is voor mij een uitdaging om daar een substantiële rol in te kunnen vervullen.  Daarenboven geldt de ondersteuning bij proces- en sociale participatie, communicatie en educatie bij de uitwerking.  

Waalwijk kan zich ontwikkelen als ‘GroeneStad’ met zonnevelden, energie-hubs i.c.m. wind. Een gemeente waar wij – in lijn met de klimaatdoelstellingen – worden gestimuleerd om zo duurzaam mogelijk te kunnen handelen en burger initiatieven breder mogelijk maakt.  Waalwijk is mij een gemeente die voorop dient te lopen op het gebied van duurzaamheid.

De techniek maakt steeds meer mogelijk,  door de ontwikkeling en stimulering van duurzame energiebronnen acht ik mogelijk om hierin binnen een periode van zo’n 4 jaar een forse stap kunnen verwezenlijken. 

Voortdurend investeringen in en vernieuwing en actualisering van het onderwijs. Deze gaan gepaard gaan met noodzakelijke veranderingen in structuren en de regelgeving. Meer flexibiliteit is gewenst om in te spelen op behoeften van leerlingen, studenten en ouders. Overregulering, basisvorming, tweede fase en studiehuis en diversiteit.  Slim combineren van educatie. Meer marktwerking met ruimte voor lokale ‘hotspots’ en kleinschalige lokale projecten.

Dat is D66 waarvoor ik sta.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het ‘slagenlandschap’ is een oer-Hollands ‘slagenlandschap’, tussen Waspik en Waalwijk. Met name in ‘Labbegat’ is het slagenlandschap kenmerkend met smalle en langgerekte percelen, gescheiden door sloten of hagen. Voor de gebieden als Labbegat, de Dullaert en de Dulver worden de cultuurhistorie en de natuurwaarden in stand gehouden, daar houden we van!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Waalwijk is prominent aanwezig als logistieke ‘Hotspot’, gebruik deze uitgangspositie voor de ontwikkeling van de best in class als ‘Groenestad’ voor de energietransitie en groenbeleid.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Stimulans voor jongeren, mbo, hbo en universitair.
  • Werkgelegenheid in nieuwe sectoren benutten (duurzaamheid, circulair (breed), kennis door samenwerking.
  • Meer aandacht voor de leefomgeving, groenvoorziening verder uitbreiden, sociale veiligheid in kernen.

Wat betekent D66 voor jou?

Solide plannen die toekomst gericht zijn, goede onderlinge samenwerking, brede- en actuele kennis aanwezig, het bieden van eerlijke kansen en realistisch.


Een vereniging met gelijkgestemden. Optimistisch, idealistisch en realistisch. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen is een grondhouding, die bij mij past.