Saskia van Dun

Saskia van Dun - Beeld: Saskia Moerman

Ik ben geboren en getogen in Midden-Brabant (Tilburg). Ik heb ook in de Randstad en de Verenigde Staten gewoond, gewerkt en gestudeerd. Dat heeft mij verrijkt terwijl ik Brabander ben en blijf. Inmiddels woon ik alweer 16 jaar in Sprang-Capelle.

  • 54 jaar
  • Tilburg
  • Sprang-Capelle
  • Zij/haar

Reeds vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in en voel ik me betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving en maatschappij. Daarbij heb ik gemerkt dat het sociaal-liberale gedachtengoed van D66 het beste aansluit bij mijn visie op het individu en de samenleving. Ik sta midden in de samenleving en heb samen met mijn echtgenoot twee opgroeiende, schoolgaande kinderen. Ik heb functies vervuld als consultant, manager en directeur voor verschillende organisaties in het publieke en private domein.

Ik vind het prettig om verbindingen te leggen tussen mensen, organisaties en meningen als dit leidt tot meer begrip en een betere samenwerking en samenleving. Ik merk daarbij zowel privé als zakelijk iedere keer weer dat communicatie en het vinden van de juiste toon heel belangrijk is. Uitleggen wat je bedoelt en luisteren. En vervolgens ook keuzes maken en samen ondernemen. Op die manier wil ik graag een bijdrage leveren aan een samenleving die we steeds duurzamer maken. Voor mij is een duurzame samenleving ook een samenleving waarin mensen kunnen leren en ontwikkelen. Naast een goede opvoeding vind ik daarom kwalitatief goed onderwijs essentieel om gelijke kansen te geven aan iedereen. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het buitengebied van Sprang-Capelle. Daar woon ik en ben ik vele malen per week te vinden met een wandeling of hardlooprondje. Ik geniet dagelijks van de ruimte en natuur die deze omgeving te bieden heeft en realiseer me dat ik daarmee in een bevoorrechte positie verkeer. Je kunt er de prachtigste foto’s maken die ik graag met anderen deel.

Wat zijn zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bedrijven helpen duurzaam te ondernemen
  • Goede huisvesting voor iedereen
  • Sociaal, verantwoord en bewust samenleven
  • Voorzieningenniveau van de kernen (onderwijs, zorg en essentiële winkels in de buurt, levendig dorpsplein)

Wat betekent D66 voor jou?

Binnen D66 tref ik mensen die gelijkgestemd zijn over maatschappelijke onderwerpen. Het is fijn om met partijgenoten in mijn directe omgeving van gedachten te wisselen over deze onderwerpen, om vervolgens samen te bepalen welke bijdrage wij kunnen leveren aan een beter en duurzamer Waalwijk.