Duurzame samenleving

Voor onze grondwet is iedereen gelijk. Maar dat principe wordt pas waarheid als we er naar leven, als we gelijke kansen met en voor elkaar organiseren, elke dag weer. Thuis, op straat, op school, bij de sportvereniging en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Door barrières weg te nemen en springplanken te bieden. D66 Waalwijk wil naar een open, vrije samenleving met échte kansen voor iedereen. Want onze vrijheden en veiligheid zijn er voor iedereen die in Nederland woont, ook in de gemeente Waalwijk. 

Waalwijk is een gemeente met een grote diversiteit aan inwoners. Het is een stad waar mensen met allerlei achtergronden, culturen, nationaliteiten, seksuele geaardheid, zichtbare of onzichtbare handicaps en levenswijzen samenleven. Dat maakt Waalwijk tot een rijke en dynamische samenleving. Om dat te behouden is het belangrijk dat alle inwoners tot hun recht komen. 

Dat vraagt om een inspanning vanuit de gemeente, om de rechten van minderheden te beschermen, ze een stem te geven, of om daar waar spanning ontstaat tussen verschillen te zorgen voor dialoog, wederzijds begrip en consensus.