Groene schoolpleinen

D66 is voor het stimuleren van groene schoolpleinen. Groene schoolpleinen hebben een positief effect op het welzijn van leerlingen. Ook nodigt een groen schoolplein uit voor onderwijsactiviteiten in de buitenlucht. Het daagt kinderen uit, stimuleert bewegen en nieuwsgierigheid en zorgt ervoor dat kinderen meer respect krijgen voor de natuur.

Daarnaast is een groen schoolplein goed tegen de hittestress en zorgt het voor meer omzetting van CO2 naar zuurstof.
De gemeente en de school kunnen gezamenlijk het groene schoolplein bekostigen en onderhouden als deze buiten schooltijd als openbare speelruimte wordt opengesteld.