Hans Metzke

Hans Metzke - Beeld: Saskia Moerman

Ik ben geboren in Waalwijk, opgegroeid in Sprang-Capelle en ik woon in Waspik. Gemeente Waalwijk zit in mijn DNA. Als betrokken inwoner van de gemeente en, belangrijker nog, als vader gaat de toekomst van de gemeente me aan het hart.

  • 39 jaar
  • Waalwijk
  • Waspik

De uitdagingen die op ons afkomen zijn legio. Of het nu gaat om het schrijnende woningtekort, de klimaatcrisis, aan Hooipolder gelieerd (levensgevaarlijk) sluipverkeer door Waspik, (drugs)afvaldumping in het buitengebied of een gebrek aan hoogwaardige banen in Waalwijk en een daaraan gekoppelde braindrain. Stuk voor stuk uitdagingen die vragen om opgestroopte mouwen, een gezonde dosis energie en een sociaal-liberaal verhaal.

Geen van de uitdagingen kunnen we immers aan zonder alle inwoners van de gemeente te betrekken en de ruimte te geven op hun manier hun steentje bij te dragen. Daarbij altijd oog hebbend voor de mensen die om wat voor reden dan ook even niet meekunnen. Ik ben ervan overtuigd dat D66 perfect past bij onze gemeente en bij onze Langstraat-regio. Het ondernemerschap spat van de regio af, denk alleen maar aan de talloze in binnenland en buitenland bekende ondernemers uit Waalwijk en omstreken.

Daar staat tegenover dat we het samen doen als de situatie erom vraagt en niemand laten vallen. Van samen de 80 van de Langstraat lopen tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen via Baanbrekers. De opgestroopte mouwen neem ik mee uit mijn dagelijkse werk bij een van Nederlandse grootste aannemers, de gezonde dosis energie haal ik uit het prachtige dorp waarin ik woon en het sociaal-liberale verhaal vertel ik vanuit mijn D66-hart. Kortom, ik sta te popelen om deze toch al mooie gemeente de komende vier jaar nog net dat beetje mooier te maken.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Natuurgebied De Veste in Waspik. Zo dichtbij, maar toch even in een andere wereld. Lekker picknicken op een zomerse dag, schaatsen in de winter of uitwaaien in de herfst. De Veste is waar ik tot rust kom.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Een veilige gemeente: Iedereen moet zich veilig voelen in onze gemeente. Wijkagenten en boa’s zijn zichtbaar en benaderbaar, de maximum snelheid in de bebouwde kom gaat naar 30 km/h en meer wijken worden ingericht als woonerf.
  • Een schone gemeente: Ik stoor me vreselijk aan zwerfafval, met name in het buitengebied. Daar gaan we iets aan doen!
  • Een groene gemeente: Ik ben opgegroeid in Sprang-Capelle toen het nog een zelfstandige gemeente was; de groene gemeente. Die slogan is voor mij nog altijd actueel. Groen omdat we samen de energietransitie aangaan en groen omdat we geen groen meer opofferen en al bebouwd gebied vergroenen.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik ben sociaal-liberaal in hart en nieren. Liberaal omdat ik erin geloof dat mensen alle ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn en zichzelf te kunnen ontwikkelen, ongeacht afkomst of achtergrond. Sociaal omdat ik vind dat er altijd een vangnet moet zijn voor mensen die om wat voor reden dan ook even niet meekunnen. Onze slogan vat dit fantastisch samen: we laten iedereen vrij, maar niemand vallen.