Sport, kunst en cultuur voor iedereen

Sport, kunst en cultuur zijn bronnen van ontplooiing, ontwikkeling en creativiteit, zowel voor het individu als voor onze maatschappij. Ze zetten ons – letterlijk en figuurlijk – in beweging. Ze zetten ons aan tot denken, ze verruimen onze blik, dagen ons uit, ze geven uiting aan onze creativiteit en sportiviteit. En ze verbinden mensen met elkaar. 

Waar sport en bewegen volop in de belangstelling staan tijdens de corona-pandemie, heeft deze crisis de kunst en cultuursector extra kwetsbaar gemaakt. Kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering, en dat geldt ook voor de makers.