Leesbare begroting en jaarrekening

De afgelopen jaren is er al veel verbeterd aan de leesbaarheid van de begrotingen en jaarrekeningen. Het digitale platform wordt steeds beter. Toch zijn hier nog stappen te zetten. Met name waar het gaat om context (vooruit- en/of terugblik op hoofdlijnen) en de kpi’s e/o streefcijfers.