Sheila Schuijffel

Sheila Schuijffel - Beeld: Saskia Moerman

De gemeente Waalwijk moet een plek zijn waar we fijn kunnen wonen, waar kansen voor iedereen zijn en waar we samen werken aan een duurzame toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Want ook in Waalwijk merken we de gevolgen van de woon-, klimaat- en kansencrisis. Jonge mensen vinden geen woning en trekken weg. Ouderen kunnen niet verhuizen naar woonruimte die beter past.

  • 60 jaar
  • Nijmegen
  • Waalwijk

We moeten stappen zetten om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, en dat betekent dat we moeten investeren en veranderingen in onze omgeving moeten dulden. Bovendien wordt de tweedeling in onze maatschappij groter. Bijvoorbeeld tussen mensen die goed mee kunnen komen met alle ontwikkelingen, en mensen die niet digitaalvaardig zijn of niet goed kunnen lezen en schrijven. We staan op een kantelpunt, waar de keuzes die we nu maken essentieel zijn voor onze toekomst.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Hoefsvengebied, omdat je er heerlijk kunt wandelen en je er altijd wel weer iemand tegenkomt.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Waalwijk heeft een goede uitgangspositie, op meerdere terreinen. Nu komt het aan op het maken van heldere keuzes, de juiste koers uitzetten en die koers vasthouden. 
Op het gebied van economie liggen er kansen op het stimuleren en aantrekken van innovatieve schoenen- en lederbedrijven. Denk aan duurzame productie, ontwikkelen van nieuwe materialen en productiemethoden etc. 

De Waalwijkse bevolking groeit. De hoeveelheid werkgelegenheid trekt nieuwe mensen aan. De woningbouw heeft nog heel wat achterstand in te halen. Voor Waalwijk liggen er mogelijkheden voor woningbouw in zowel Landgoed Driessen als op diverse plekken in de kernen. Vooral in Waalwijk zelf liggen kansen om ook de hoogte in te gaan. Uiteraard op Waalwijkse schaal. 

Wat wil jij als raadslid veranderen?

  • Op het gebied van Kansengelijkheid wil ik een ervaringsdeskundige inzetten, die ouders in armoede adviseert en helpt om ervoor te zorgen dat hun kinderen volwaardig mee kunnen doen op school, bij de sportclub en/of kunst en cultuur. Daarnaast wil ik een “kansenbudget” oprichten dat ingezet wordt voor opleiding en ontwikkeling van Waalwijkers, die vanuit een achterstandspositie willen investeren in een kansrijke toekomst en die daarvoor geen andere fondsen kunnen aanspreken. 
  • Meer aandacht voor de rijkdom van onze diverse samenleving, zodat mensen met allerlei achtergronden zich in Waalwijk thuis voelen.

Wat betekent D66 voor jou?

Een vereniging met gelijkgestemden. Optimistisch, idealistisch en realistisch. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen is een grondhouding, die bij mij past.