Tommie Mertens

Tommie Mertens - Beeld: Saskia Moerman

Sprang-Capelle, Waalwijk, Waspik. Drie voormalige langstraatgemeenten samengevoegd tot één. Ik hecht veel (historische) waarde aan de Langstraat, ik ben zelf geboren en getogen in Raamsdonksveer en mijn opa ging vroeger in zijn jonge jaren met de trein naar  Den Bosch om te werken in een schoenenfabriek. Mijn familiegeschiedenis, mijn opvoeding en mijn werkend gezinsleven is wat mij bind aan de regio de Langstraat. Nu woon ik in Waalwijk met mijn Wollukse vrouw en twee kinderen. Ik vind dat Waalwijk zich veel meer zou moeten focussen op de regio de Langstraat in plaats van Tilburg, dat is wat ons (ver)bind en dat moeten we koesteren en uitbouwen! 

  • 37 jaar
  • Raamsdonksveer
  • Waalwijk
  • Hij/hem

De Langstraat als sterke kracht in het Hart van Brabant. We laten ons als gemeente Waalwijk te veel leiden door onze grote buur Tilburg. Tuurlijk een goede buur is beter dan een verre vriend, maar er liggen ook zoveel kansen in onze relatie tot die andere buren;  Geertruidenberg, Dongen, Heusden en Den Bosch, waarom kijken we zo weinig naar hen om?! Waalwijk ziet zichzelf als een serieuze (machtige) speler, laten we dan ook van Waalwijk het krachtencentrum maken van de Langstraat, zorg ervoor dat mensen uit de buurgemeente Waalwijk goed weten te vinden, dat komt de kernen Waspik en Sprang-Capelle ook ten goede. Zo heb ik het idee om de voormalige Langstraatspoorlijn te gebruiken als springplank om de verbintenis te leggen tussen NationaalPark de Biesbosch en Nationaal Park De Loonse en Drunese Duinen. Dit brengt legio recreatie- en toeristische kansen met zich mee voor de complete gemeente. Je kunt hiermee een verbindende rol opeisen en de Langstraat nieuw economisch elan geven naast de logistieke hotspot die zij al is. 

In relatie tot deze visie bied recreatie en toerisme ook heel veel kansen tot verduurzaming en kansen tot vergroening van de omgeving. Experts onderschrijven de economische potentie van toerisme en recreatie en daarnaast ook de noodzaak tot vergroening. Deze passie en de voorliefde voor de streek maakt dat ik me verkiesbaar stel voor de gemeente Waalwijk. Duurzame (groene) bedrijvigheid heeft de toekomst!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Alle groene (kansrijke) plekken van de gemeente Waalwijk, of het nu het HalveZolenlijntje is, de blauw-groene zone langs de snelweg, of bij het Hoefsven. De natuur is altijd even wonderschoon. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Waalwijk als centrale spil van de ‘klassieke’ Langstraat.
  • De oude halvezolenspoorlijn als verbinder tussen de NP de Biesbosch en NP Loonse en Drunese Duinen.
  • Het introduceren van integrale wijkplannen. Per wijk, in afstemming met andere belangengroepen afstemmen wanneer het riool onderhoud word gedaan in relatie tot water/elektra en de loskoppeling van het gas en dan vervolgens de openbare ruimte herinrichten volgens nieuwste (klimatologische) inzichten. 

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is dé partij waar ik me thuis voel. Sociaal, met oog voor ondernemers en kansen. Pragmatisch waardoor er altijd een gewogen beargumenteerd standpunt is. En bovenal de toekomst zien als iets positiefs, die nog maakbaar is, waarin de wereld beter is dan toen we er voor het eerst kennis mee maakten.