Een democratisch Waalwijk

We leven in een tijd van grote onzekerheid. Mensen leven tussen hoop en betere tijden en vrees voor de toekomst. Want we weten niet wat er op ons afkomt. Deze periode van crisis en angst brengt ook nieuwe saamhorigheid. Tussen jong en oud. Tussen stad en regio. Tussen zorgverlener, kunstenaar, leraar en ondernemer.

We zijn allemaal doordrongen van het besef dat we deze tijd het beste doorkomen als we het samen doen. Daar kunnen we dan als Waalwijk trots op zijn.
Veel kiezers hebben niet het gevoel vertegenwoordigd te worden in de Waalwijkse gemeenteraad. Veel mensen hebben bovendien niet het idee dat ze echt invloed kunnen uitoefenen in hun eigen gemeente. D66 wil de band tussen kiezer en gekozene versterken en mensen meer invloed geven op de politieke besluitvorming.