Behoud van goed onderwijs in alle kernen

D66 is voor goed basisonderwijs in alle wijken en kernen. Of een kind nu een beperking of een leerprobleem heeft, of hoogbegaafd is. Een kind moet in de eigen omgeving naar school kunnen gaan. Dit is goed voor het bevorderen van de zelfstandigheid en het opbouwen van een eigen vriendenkring. 

In sommige wijken en kernen hebben we te maken met een krimpend aantal leerlingen. Om ook daar goed onderwijs dichtbij te behouden is D66 voorstander van flexibele schoolgebouwen, die gedeeld kunnen worden door meerdere scholen van verschillende signatuur.

D66 is voor het kleiner maken van de kloof tussen het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Door deze scholen, waar mogelijk, dicht bij elkaar te huisvesten. Maar ook door het stimuleren van kennisdeling tussen de scholen. Als passend onderwijs binnen een gewone basisschool niet mogelijk is, dan moeten andere mogelijkheden beschikbaar zijn.

Voor het voortgezet onderwijs vindt D66 het belangrijk dat er voldoende onderscheidend aanbod moet zijn, voor alle niveaus. Een dependance van een ROC waar MBO-opleidingen, passend bij de bedrijvigheid in regio De Langstraat, gevestigd zijn, kan een waardevolle aanvulling zijn om nog meer jongeren een startkwalificatie te laten behalen.