Sociale samenleving

Elkaar ontmoeten is een eerste levensbehoefte. Mensen hebben behoefte aan ontmoetingsplaatsen en belevingsplekken. Zo is en blijft een levendig centrum in dorp of stad belangrijk, juist in tijden van digitalisering en internetwinkelen.

En ook laagdrempelige ontmoetingsplekken in woonwijken en buurten zijn van belang. Denk hierbij aan het bestrijden van eenzaamheid, voor de broodnodige beweging en het versterken van de sociale cohesie. Deze les heeft de coronapandemie ons toch zeker geleerd.