Gesubsidieerde instellingen leggen duidelijke verantwoording af

De gemeente verstrekt meerdere maatschappelijke en culturele organisaties subsidies om uitvoering te geven aan specifieke taken. Denk aan SJW/Tavenu, Theater De Leest, Baanbrekers etc. D66 vindt het belangrijk dat er transparant gerapporteerd wordt over de uitgevoerde activiteiten, de impact die daarmee gerealiseerd is en de uitgaven die daarmee gemoeid zijn. Inzet van publiek geld verlangt goede publieke verantwoording.