Gezond opgroeien en ouder worden

D66 Waalwijk vindt het belangrijk dat mensen gezond opgroeien en daarna zo lang mogelijk zelfstandig en onafhankelijk mee kunnen blijven doen in onze samenleving. D66 vindt dat eigen initiatieven van mensen actief gestimuleerd en ondersteund moeten worden. En dat – als het nodig is – mensen moeten kunnen rekenen op een goed sociaal vangnet. . 

De voorzieningen van de gemeente moeten daarom goed bekend en toegankelijk zijn