Woningbouw in alle kernen

Woningbouw moet bovenaan de agenda komen. Bestaande plannen, zoals de uitbreiding van Landgoed Driessen, moeten worden getoetst en waar mogelijk versneld worden uitgevoerd. Daarnaast zetten wij nadrukkelijk in op nieuwbouw binnen de al bebouwde omgeving; zogeheten inbreidingslocaties. Op deze manier komen snel nieuwe woningen beschikbaar in alle kernen en voorkomen we dat we kostbaar groen op moeten offeren voor woningbouw.

‘Het verstedelijkingsakkoord, gesloten door Breda en Tilburg, zal ook zijn weerslag hebben op Waalwijk. Dit betekent meer geld vanuit het Rijk en dus meer woningbouw’