Duurzame en veilige mobiliteit

De komende jaren verandert veel op het gebied van verkeer en infrastructuur rondom onze gemeente. Neem alleen al de werkzaamheden rondom de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en de herinrichting van Knooppunt Hooipolder. De wegen gaan van Oost naar West op de schop. Ook binnen de gemeente staan grote veranderingen voor de deur.

Veel straten en wijken gaan op de schop om de klimaatcrisis het hoofd te kunnen bieden en de roep om daarbij na te denken over een groenere en vooral veiligere woonomgeving wordt steeds luider. D66 gaat deze uitdagingen met veel optimisme tegemoet.