Algehele transparantie bij risicoprojecten

D66 Waalwijk is van mening, dat er bij onderwerpen waarmee een groot financieel en/of maatschappelijk risico verbonden is, de gemeente moet zorgen voor algehele transparantie over het proces, en de daarmee samenhangende tegen- en meevallers, richting de Waalwijkse raad. Op deze wijze kan tijdig worden bijgestuurd en worden risico’s beperkt.