We gaan op zoek naar nieuwe relevante stedenbanden

Ook willen we kijken naar nieuwe stedenbanden. Bijvoorbeeld om een verbinding te maken met onze arbeidsmigranten kunnen we denken aan een stedenband met een Poolse stad. Bekend maakt immers bemind.