Wie moet betalen, moet ook kunnen meebepalen

D66 Waalwijk pleit – in samenwerking met alle D66-fracties in het land – dat we financieel minder afhankelijk worden van het rijk, via een verschuiving vanuit de inkomstenbelasting naar gemeentelijke belastingen. Dat geeft gemeentes meer armslag om eigen keuzes te maken en inwoners de kans om iets te vinden van die keuzes. Het versterkt de lokale democratie. Dit draagt bij aan ons ideaal dat mensen zelf meebeslissen over de keuzes die hun levens raken.

Op dit moment zijn gemeenten voor hun begroting vooral afhankelijk van de rijksoverheid en wordt geld nodeloos rondgepompt. D66 wil dat de belastingen in totaal niet stijgen en bij voorkeur lager worden, maar dat de financiering van de gemeenten wordt versimpeld met meer mogelijkheden voor de lokale democratie.