tiel

Samen op weg naar een duurzame toekomst

In Tiel zijn wij er voor alle inwoners. Wij zorgen dat iedereen mee kan doen en gelijkwaardig worden behandeld.

We zorgen dat onze inwoners een fijne leefomgeving hebben, waar ze kunnen wonen, leren, werken en recreëren.