Openbare ruimte

De buitenruimte verdient een flinke opknapbeurt

De openbare ruimte in Tiel heeft een stevige opfrisbeurt nodig. Een fijne leefomgeving nodigt immers uit om de deur uit te komen en biedt een prettige ontmoetingsplek voor wijkbewoners. In samenspraak met inwoners, gemeente en AVRI kan onze gemeente er echt veel beter uit komen te zien. Niet alleen de binnenstad, maar ook de wijken en dorpen kunnen en moeten veel aantrekkelijker worden. Door hernieuwde afspraken met de AVRI te maken en extra aandacht voor verblijfsruimten te hebben is dit zeker haalbaar. Afgelopen periode is de gemeente met de AVRI een onderhoudsniveau C overeengekomen. Wat ons betreft gaat dit niveau omhoog.  Mooie eigen initiatieven die op dit gebied al worden uitgevoerd, zijn bijvoorbeeld het onderhoud van restgroen door buurtbewoners en het adopteren van rotondes door bedrijven die daarmee ook het onderhoud uitvoeren.

Daarnaast wil D66 blijven investeren in cultuurhistorie en de toeristische aantrekkelijkheid van Tiel en omgeving. We zien al dat er verschillende groepen vrijwilligers monumenten onderhouden, zoals de historische begraafplaats Ter Navolging en dat cultuurhistorie een plek krijgt bij nieuw ontwikkelde projecten. Het stuk stadsmuur in de Vlindertuin is hier een mooi voorbeeld van. D66 vindt dat de gemeente hier een meer faciliterende rol kan spelen door samen met initiatiefnemers te kijken waar zij tegenaan lopen en welke professionele ondersteuning nodig is om onze monumenten te onderhouden. Tiel is een van de oudste steden van ons land, een stad met een enorme historie. De geschiedenis van de stad kan voor de eigen inwoners, maar ook voor toeristen, nog beter in beeld worden gebracht. Iedereen mag weten wat een interessante gemeente we zijn.

Het verplaatsen van de zaterdagmarkt is een andere manier om de binnenstad gezelliger en aantrekkelijker te maken. De markt verplaatsen naar de Kleibergsestraat of de buitenomgeving van Zinder, draagt bij aan een betere verbinding tussen de parkeergarage en de binnenstad. Bovendien voorkomen we daarmee  dat mensen ver moeten lopen met hun boodschappen. Ook geven we op die manier de functie van het Plein als horecaplein beter vorm.